Projekt Face to Faith

Face to Faith (Tváří k víře) je projekt mezinárodní spolupráce podpořený programem Kreativní Evropa, který se zabývá významem víry v evropských společnostech. Sedm divadel a mezinárodních festivalů z České republiky, Finska, Německa, Itálie, Izraele, Polska a Ukrajiny zkoumá víru prostřednictvím konferencí, diskusí, nových her a představení.www.face-to-faith.eu

Z výzvy Divadla pod Palmovkou v rámci projektu Face to Faith

Česká společnost je dlouhodobě považována za jednu z nejateističtejších v Evropě. Ale jsme si jisti, jestli nějakou formu víry nepotřebujeme? Co nahrazuje náboženskou víru v současném moderním světě? Dokážeme žít bez víry? Nebo si vytváříme nová iracionální božstva? Vystačíme si s naší vírou sami, a nebo ji máme potřebu sdílet? Kdo jsou noví bozi a kdo noví kazatelé? Monetarismus? Sociální sítě? Zásadní společenská proměna? Pravda zvítězí? Víra hory přenáší. Věř a víra tvá tě uzdraví. Věř a bude ti dáno.

Jsme rádi, že účastí v projektu Face to Faith otevíráme nové možnosti českým tvůrcům a umožňujeme jim vstoupit na mezinárodní divadelní pole. Pokud se čeští tvůrci rozhodnou předložit projekt pro naše divadlo, je podmínkou, aby členem inscenačního týmu byl alespoň jeden tvůrce ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že jsme činoherním divadlem, preferujeme následující body: projekt určený pro čtyři herce nebo herečky se scénografickým řešením a kostýmy odpovídajícími nabízenému zaměření projektu. Vzhledem k tomu, že náklady na přepravu scénografické složky v rámci zahraničních zájezdů jsou omezené, musí tomu odpovídat i scénografické řešení projektu. Preferujeme projekty s vystavěným příběhem a dramatickými situacemi.

Těšíme se na koncepce zapadající do těchto tematických okruhů:

– Konspirační teorie a fake news

– Víra versus zdravý rozum

– Noví mučedníci a kazatelé

–  Chaos versus řád

Z vítězného projektu Alina Neguțoiu v rámci výzvy Face to Faith v Divadle pod Palmovkou

1538 | Alin Neguțoiu | FACE to FAITH: Otevřená výzva k předkládání návrhů pro Divadlo Pod Palmovkou

Návrh

 

Jméno

Alin

 

Příjmení

Neguțoiu

 

Země

RO

 

Synopse projektu

Slavný pár, který se ve své kampani zaměřuje na očerňování ostatních influencerů, se rozhodne ukázat, jak nelidskou se tato generace stala. Jdou do přímého přenosu a předstírají, že se zabili. Nikdo nezasáhne. Přináší ale skutečnost, že mají pravdu, nějakou úlevu? Existujete ještě, když se stanete vyvrhelem světa sociálních médií? Jednadvacetiletý kluk si během živého vysílání opakovaně bere drogy, aby dokázal, že je skutečně „tvrdý“. Sledující jásají. On umírá. Slyšíme několik reakcí z chatu. Propletenec, ve kterém dvě postavy narušují realistické vyprávění diskuzí o příbězích a chování, které z nich pramení.

 

Popis projektu, prohlášení umělce a orientační rozpočet (včetně honoráře/ů umělce)

„Ateismus neexistuje. Neexistuje nic takového jako neuctívání. Všichni uctívají. Jediná volba, kterou máme, je možnost vybrat si co budeme uctívat.“ To říká David Foster Wallace skupině budoucích absolventů o tom, co označuje jako „nástrahy každodenního života dospělých“, a zdůrazňuje skutečnost, že důvodem, proč se většina lidí rozhodne věřit v božstva, je to, že uctívání pojmů, jako je krása, intelekt nebo finanční prosperita, nás nakonec zanechá sklíčenými a dutými. Nikdy nemáme dost toho, co uctíváme, takže si musíme dávat pozor, do čeho se rozhodneme investovat svoji víru, protože stejně jako v knize Neila Gaimana Američtí bohové získává náš předmět uctívání moc a bude se živit naší vírou.

Gaiman se rozhodl představit nové bohy, kterým lidé prostřednictvím své víry obětovávají nejvíce v podobě pojmů, jako jsou globalizace nebo technologie. S Gaimanovou vizí nesouhlasíme a považujeme ji dokonce za dosti naivní. Domníváme se, že to byl Jean Baudrillard, kdo ve skutečnosti identifikoval božstvo, které je kromě božstev, která jsou uctívána skrze spiritualitu, nejmocnější, a do kterého lidé nejvíce investují svou víru: simulakra. Jak je Baudrillardova simulace reprezentována ve 21. století? Prostřednictvím obrazů vyfabrikovaných v sociálních médiích vytváříme simulakra sebe sama. To, co začalo jako pouhá reprezentace našich životů prostřednictvím obrazů, které propagujeme na internetu, se však postupem času vydalo opačnou cestou. Nyní obrazy, které vytváříme a propagujeme online, definují nás a naše životy, a ne naopak. O této myšlence psal i Sartre v době, kdy jsme se definovali očima druhých lidí a tím, jak nás označovali. Nyní je toto označování zmanipulované námi samými. Skutečný život nediktuje označení, ale označení diktuje skutečný život a my se tomu musíme podřídit. Jestliže dříve platilo, že „peklo jsou ti druzí“, dnes platí, že „peklo jsou simulakry“, a simulakry jsou obrazem nás samých. Image tak převzala otěže nad skutečností, image už neslouží nám, ale my musíme sloužit jí. Image je novým bohem.

Tyto myšlenky nás vedly k tomu, že jsme si přáli, aby představení, které navrhujeme, bylo nejen tematicky či dramaturgicky, ale i vizuálně zajímavé. Chceme, aby prostor, v němž budou herci hrát, byl spolu se scénickým řešením, kostýmy a hereckými výkony spjatý s naším hlavním tématem: image a reklama jako bozi našeho století. Naším přáním je realistické ztvárnění, ale nechceme, aby bylo jasné, která část příběhu vychází ze skutečných událostí, a která je vymyšlená. Herci by hráli ve struktuře, která je protkána obrazovkami, na nichž by se přehrávaly obrazy tematicky související a asociované v podobně Ejzenštejnovy montáže atrakcí.

 

Technické požadavky

Kromě požadavků, které by mohlo poskytnout běžné divadlo, bychom potřebovali: plátna, speciální světla (neon, UV lampy, blacklight, LED svítidla), kouřový stroj, projektor a promítací plátno (volitelné). Potřebovali bychom také technický personál, který by nám pomáhal se stavbou konstrukce, v níž by herci hráli.

 

Prezentovali jste navrhovaný projekt někde jinde před podáním této žádosti?

Ne

 

Má vámi navrhovaný projekt stávající finanční podporu od jiných kulturních organizací a/nebo financujících subjektů?

Ne

 

Jste oprávněni a ochotni žádat o finanční podporu na cestovní náklady od místních/národních financujících organizací, institucí nebo partnerů projektu?

Ne

©Webdevel · Divadlo pod Palmovkou · romeo&julie2022 - Alin Neguțoiu